Buď lepší než včera, jdi si za svým snem ! id4.cz TANITA změří Analýza těla- hmotnost, množství vody v těle, kostní hmota (množství minerálů) Analýza svalů a tuku – poměr svalové hmoty a množství tuku Analýza obezity, metabolického věku, vnitřního tuku u orgánů Svalová rovnováha či případné dysbalance – stanoví se pro každou část těla zvlášť (ruce, trup, nohy)